1,117 Responses

  1. Posted by viagra for sale

    तो हुसेन पक्का YZ आहे. . .च्यायला त्याच्यापेक्षा २-३ मधील मूल चांगली पेंटींग करतात. . .ही असली घाण भारतात नकोच. . . ह्यांच्या ***वर लाथा घालून हुसकवल पाहिजे. सितेचं चित्र जे आहे त्याला ’हुसेनकी अम्मा’ , गंगेचं, दुर्गेचं, जे चित्र आहे त्याला ’हुसेनकी बिबी’ आणि तत्सम नावं देउन पुन्हा इंटर्नेट मधे मेल फॉर्वर्ड म्हणून रिसर्क्युलेट केली तर हुसेनने त्याला आक्षेप घेउ नये ?? हे करायालाच पाहिजे!!

Leave a Reply

keyboard_arrow_up